W UK przebywa kilkaset tysięcy Polaków. Czy w chwili napaści wrócą do Ojczyzny?

inwazja rosyjska[yop_poll id=”3″ tr_id=”3″]