Stop dyskryminacji Polaków w UK

1

W związku z materiałem przedstawionym w audycji nr 23 “Dyskryminacja Polaków w Irlandii Północnej” Nowy Polski Show orgnizuje zbiórkę podpisów pod petycją do premiera Davida Camerona. Gorąco zachęcamy do podpisywania! Jest to bardzo ważne. Musimy pokazać, że nie godzimy się na takie traktowanie, że ta fala agresji nakierowana na Polaków mieszkających na wyspach musi zostać powstrzymana. Bo jeśli tego nie zrobimy, jeśli pozwolimy na to, by nas dyskryminowano, to nie łudźmy się, problem sam się nie rowziąże i będzie jeszcze gorzej. Uważamy, że jest to bardzo dobry moment, by niezależnie od wzajemnych sympatii, czy antypatii, bez względu na poglądy czy to polityczne, czy jakiekolwiek inne, połączyć swoje siły, pokazać, że potrafimy działać razem. Zachęcajcie rodzinę i znajomych. Każdy Polak, bez względu na to czy mieszka w Polsce, czy poza jej granicami nie powienien przejść wobec tego problemu obo jętnie. Los tej petycji i los Polaków na wyspach zależy od nas. Do dzieła!

TREŚĆ PETYCJI W JĘZYKU POLSKIM:

“My, obywatele Polski, mieszkający w kraju jak i przebywający poza jego granicami, zwracamy się do Pana z prośbą o podjęcie działań mających na celu zahamowanie antypolskich zachowań, do których coraz częściej dochodzi w Wielkiej Brytanii.

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni wzrostem liczby incydentów na tle rasowym wobec obywateli Polski mieszkających w Irlandii Północnej. Z audycji zatytułowanej “Dyskryminacja Polaków w Irlandii Płn.”, która została opublikowana na stronach portalu Nowy Polski Show w sobotę 14 czerwca 2014 roku, jasno wynika, że fala agresji na tle rasowym skierowana na obywateli Polski rozprzestrzenia się w bardzo szybkim tempie. Niestety można odnieść wrażenie, że postawa władz i instytucji powołanych do przeciwdziałania podobnym incydentom jest celowo bierna i że wydają one ciche, nieformalne przyzwolenie na tego typu działania. Uważamy, że jest to niedpopuszczalne i oczekujemy natychmiastowych działań. Mieliśmy nawet do czynienia z incydentem, w którym podłożono bombę pod samochód obywatela Polski. Szczęśliwie policja w porę ją rozbroiła. Jeśli jednak nie podejmie się odpowiednich kroków, następnym razem bomba może wybuchnąć.

Pragniemy również zwrócić Pana uwagę na fakt, że opisane incydenty stanowią zaledwie wierzchołek góry lodowej. Problem ten nie dotyczy jedynie Irlandii Płn., ale całego terytorium Wielkiej Brytanii. Według danych statystycznych w 2013 roku aresztowano 585 osób w związku z atakami na Polaków na tle rasowym. Oznacza to, że średnio co 14 godzin policja zatrzymywała kogoś odpowiedzialnego za atak na Polaków z powodów rasowych. A przecież te dane nie uzwględniają spraw bez aresztowań, ani takich, które nigdy na policję nie zostały zgłoszone. A ciągłe wyzwiska to tylko jeden z wielu przykładów antypolskich incydentów, których adresatami są Polacy mieszkający w UK.

Dlatego zwracamy się do Pana z ogromną prośbą o działanie. Niejednokrotnie deklarował Pan przyjaźń w stosunku do Polski i Polaków. Pod pana rządami dochodzi do rasistowskich incydentów i to Pan jest osobą, która może to zmienić. Ufamy, że Pana interwencja jest w stanie zahamować antypolskie zachowania.

Z poważaniem”

TREŚĆ PETYCJI W JĘZYKU ANGIELSKIM:

We, Polish citizens living in the country and staying abroad, we turn to you, asking for action to stop anti-Polish behaviour, which is increasingly occurring in Britain.

We are deeply concerned about the increase in the number of racist incidents against Polish citizens living in Northern Ireland. As outlined in the program entitled “Discrimination of Poles in Northern Ireland,” published on the portal New Polish Show on Saturday 14th June 2014, it is clear that the wave of racist violence directed at Polish citizens is spreading at a very fast pace. Unfortunately, it seems that the attitude of the authorities and institutions responsible for preventing such incidents is deliberately passive, and that they seem to keep a blind eye on such activities. We believe that it is unacceptable and expect immediate action. An incident has occurred where a bomb was placed under the car of a Polish citizen. Fortunately the bomb was defused by the police. However next time, if no action is taken, another bomb may easily explode.

We would also like to draw your attention to the fact that the described incidents are just the tip of the iceberg. The problem is not limited to Northern Ireland, but all over the UK. According to statistics, in 2013, 585 people were arrested in connection with racist attacks on Poles. This means that on average, someone responsible for an attack on Poles for racial reasons, is stopped every 14 hours by the police. And these figures do not include incidents without arrests, or when the police were not notified. Continuous verbal abuse is just one of many examples of anti-Polish incidents, which is aimed at Poles living in the UK.

Therefore, we turn to you with a huge request for action. You have often declared friendship in relation to Poland and the Polish people. These racist incidents occur under your government and you are the one who can change it. We trust that your intervention is able to prevent any further anti-Polish behaviour.

Sincerely,

FORMULARZ PETYCJI:

Pola “imię”, “nazwisko”, “email” i “potwierdź email” są obowiązkowe. Można, choć nie trzeba, podać swoje miasto i kraj. Po wypełnieniu formularza należy nacisnąć przycisk “podpisz teraz”. Spowoduje to wysłanie na podany adres email linka potwierdzającego złożenie podpisu. Należy w niego kliknąć i… podpis zostanie złożony. Proszę pamiętać, że po kliknięciu przycisku “podpisz teraz” pojawi się komunikat “Twój podpis został dodany”. Po tym należy kliknąć w link wysłany na adres email. Dopiero ta czynność, potwierdzenie adresu email, spowoduje złożenie Twojego podpisu pod petycją.  Do dzieła!

[emailpetition id=”4″ width=”608px”]

[signaturelist id=”4″]