Kierunek: Republika! (2)

0
751

„Nazwa  i forma rządu są bez znaczenia.

Ważne jest, żeby obywatele byli równi wobec praw

i żeby sprawiedliwość była egzekwowana uczciwie.

Nie może być półsprawiedliwości, sprawiedliwość jest niepodzielna!”

Napoleon Bonaparte

W pierwszej części mojego wpisu pt. “Kierunek: Republika!” znalazł się taki oto fragment: “1 marca popełniłem tekst pt. “Dziękuję, nie głosuję…”. Podałem w nim powody, dla których jestem antydemokratą i dlaczego nie biorę udziału w demokratycznych wyborach. Co prawda poranek 10 kwietnia wyrwał mnie brutalnie z tego postanowienia, powodując zaangażowanie się w kampanię prezydencką i w efekcie udział w głosowaniu. Wyjątkowe sytuacje wymagają wyjątkowego działania! Nie zmieniło to jednak mojego nastawienia względem obecnej formy demokracji i jej polskiej parodii. Nie chcę się powtarzać – zainteresowanych odsyłam do lektury. Tutaj natomiast pragnę przypomnieć to, co głoszę od dłuższego czasu: gruntowna zmiana polskiej sceny politycznej i tym samym odbudowa Polski może dokonać się jedynie poprzez uchwalenie Nowej Konstytucji! Uważam, że jest to warunek sine qua non przeprowadzenia naprawy państwa, jego struktur, a także zmiany nastawienia obywateli. W obecnej chwili głosowanie na tę czy inną partię jest głosowaniem za zachowaniem staus quo, ponieważ ktokolwiek rządzi, robi to w oparciu o złą konstytucję! A generalna zmiana konstytucyjna powinna być przeprowadzona w duchu republikańskim. Oczywiście w tym miejscu malkontenci zauważą, że Polska jest republiką. Z nazwy, moi drodzy! Nie widzę potrzeby wyjaśniania, bo zainteresowani w mig pojmą o czym piszę. Tym bardziej, że (mam nadzieję!) to pierwszy tekst, który poświecam temu pomysłowi! Tak więc Nowa Konstytucja jest pierwszym krokiem do naprawy państwa. Uważam, że powinien powstać ruch, który zajmie się zaprojektowaniem konstytucji, przekonywaniem obywateli to tego projektu i zbieraniem podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą. Oczywiście ten parlament (i prawdopodobnie każdy następny) wyrzuci taki projekt do kosza, a pomysłodawców odeśle do wariatkowa. Nie mam co do tego najmniejszych złudzeń! Dlatego celem jest też stworzenie siły politycznej, skupionej wokół projektu konstytucji, która w przyszłości będzie w stanie przejąć władzę w kraju. Zdaję sobie sprawę, że brzmi to niczym bajka o “żelaznym wilku”, ale od czegoś trzeba zacząć. W tym przypadku jest to pomysł organizowania się w celu napisania projektu ustawy zasadniczej. Jak? Gdzie? Kiedy? Kto? Wszystko jest sprawą otwartą!” Tak pisałem parę miesięcy temu. Obecnie sprawy zaszły dużo dalej, ale póki co całe przedsięwzięcie owiane jest tajemnicą! Niemniej zainteresowanych wzięciem udziału w tworzeniu ruchu politycznego, którego celem będzie zmiana konstytucji Rzeczypospolitej proszę o kontakt!!!

A w tak zwanym międzyczasie pragnę przybliżyć ewentualnym zainteresowanym moje poglądy polityczne. Oczywiście niezmiernie ciężko w kilku zdniach je określić. Przynajmniej w taki sposób, aby nie było żadnych nieporozumień. Te pewnie i tak będą – co w sumie może stanowić dobry asumpt do ewnetualnej dyskusji! Zamiast silić się na jakieś definicje czy górnolotne wywody postanowiłem, że przedstawię swoją wizję państwa (częściową tylko!) na podstawie testu politycznego. Może to i głupi sposób, ale uważam, że czas odkryć karty i przedstawić jasno Czytelnikom własne poglądy. Tym bardziej, że zabieram się za wcielanie swoich wartośći i idei w życie. Poniżej prezentuję więc swoje odpowiedzi (te podkreślone!) na pytania jednego z internetowych testów politycznych:


1. Czyja powinna być własność środków produkcji? (fabryk, itd.)

– Środki produkcji powinny być całkowicie w rękach prywatnych.

Środki produkcji powinny być w rękach prywatnych, z wyłączeniem branż strategicznych dla bezpieczeństwa kraju (energetyka, koleje), które powinny być w rękach państwowych.

– Środki produkcji powinny znajdować się częściowo w rękach prywatnych, częściowo w rękach państwowych.

– Środki produkcji powinny należeć do państwa. Jedyny dopuszczalny wyjątek to małe przedsiębiorstwa rodzinne.

– Środki produkcji powinny należeć w 100% do państwa.


2. Jak powinno wyglądać polskie szkolnictwo?

– Szkolnictwo powinno w całości być państwowe. Źródłem finansowania edukacji powinien być skarb państwa.

– Szkolnictwo powinno być głównie państwowe, nie powinno się jednak zabraniać istnienia prywatnym szkołom. Szkoły te jednak musiałyby realizować podstawę programową autorstwa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szkolnictwo powinno być urynkowione. Na każde dziecko powinien przypadać ‘bon oświatowy’, a między szkołami powinna istnieć wolna konkurencja. Wszystkie szkoły w kraju muszą pracować według podstawy programowej MEN.

– Wszystkie szkoły powinny być prywatne, aby konkurencja spowodowała spadek koszt edukacji. Należy zlikwidować Ministerstwo Edukacji Narodowej, aby dać większe pole do popisu autorom programów nauczania. Każdy rodzic powinien płacić za swoje dziecko bezpośrednio, a nie poprzez podatek.


3. Jak powinny wyglądać zasiłki dla bezrobotnych?

Zasiłki dla bezrobotnych należy zlikwidować. Dawanie po kilkaset złotych miesięcznie rozleniwia beneficjenta i działa na niego demoralizująco.

– Każdy może mieć w życiu pecha. Nie można jednak utrzymywać się z zasiłku na stałe. Trzy lub sześć miesięcy uzyskiwania zasiłku dla bezrobotnych powinny pomóc po stracie pracy i dać wystarczająco dużo czasu na znalezienie pracy.

– Zasiłki dla bezrobotnych powinny pokrywać ich minimum socjalne na cały okres bezrobocia. Państwo powinno zapewnić swojemu obywatelowi godny byt nawet wtedy, gdy nie umie znależć pracy.

4. Polityka pieniężna:

– Celem pieniądza jest pokrywanie wydatków państwa. Gdy pieniędzy brakuje na wydatki państwowe, należy podjąć decyzję o dodruku środków.

– Pieniądz ma być stabilny i wiarygodny. Aby to zapewnić, należy zabronić wszelkiego dodruku i pozwolić na swobodną cyrkulację pieniądza oraz jego wymienialność z innymi walutami na rynku.

Stabilność pieniądza powinna być niezależna od polityki prowadzonej przez państwo. Pieniądz powinien być oparty na parytecie złota.

– Pieniądz jest narzędziem niesprawiedliwości społecznej. Powinno się go zlikwidować, a dobra powinny być reglamentowane w imię równości.


5. Dyrektywy i normy UE:

– Normy unijne są narzędziem koniecznym dla utrzymania jakości wyrobów tworzonych na terenie Wspólnoty.

– Normy unijne są narzędziem ułatwiającym konkurencję między takimi samymi produktami. Dzięki nim konsumentom nie będą oferowane wyroby słabe.

Normy unijne są całkowicie zbędne i przeszkadzają przedsiębiorcom. To konsument powinien decydować, czy kupi za małe jabłko.

6. Podatek dochodowy:

– Podatek dochodowy powinien zostać zlikwidowany. To skandal, że zabiera się uczciwie zarabiającemu człowiekowi jego pieniądze.

Podatek dochodowy powinien być pobierany na zasadzie podatku pogłównego. Każdy pracujący obywatel powinien płacić taką samą kwotę na funkcjonowanie państwa.

– Podatek dochodowy powinien istnieć jako niski podatek liniowy. Karanie zaradnych życiowo koniecznością płacenia wyższych podatków mija się z celem.

– Podatek dochodowy powinien być podatkiem progresywnym. Bogaci mają wystarczająco dużo pieniędzy, aby oddanie kilkudziesięciu procent zarobków ich nie dotknęło, a dzięki temu państwo zdobędzie pieniądze na pomoc społeczną i wspieranie biednych.

7. Koleje:

– Koleje powinny być w całości państwowe, gdyż są strategiczne dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju. Polskie Koleje Państwowe powinny mieć monopol na prowadzenie tego typu działalności na terenie RP.

– Istnienie Polskich Kolei Państwowych jako spółki Skarbu Państwa jest uzasadnione, niemniej należy uszanować wolny rynek. PKP powinno istnieć jako spółka państwowa, lecz nie powinno mieć monopolu na prowadzenie swojej działalności.

Skarb Państwa powinien być właścicielem infrastruktury kolejowej (tory, nastawnie itd.), gdyż jest ona istotna dla bezpieczeństwa państwa. Nie powinien jednak się mieszać w kwestie samych przewozów, a PKP należy sprywatyzować.

– Skarb Państwa nie powinien mieć w kolejach żadnego udziału. Przedsiębiorstwa prywatne są w stanie same zapewnić sobie tabor i infrastrukturę, a ponadto płacić podatki od zysku.

8. Ubezpieczenia społeczne:

Ubezpieczenia społeczne powinny być dobrowolne. Pieniądze, które zarabiam są moje i nikt mnie nie ma prawa zmuszać do przekazywania ich części na cokolwiek.

– Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne są przydatne, niemniej każdy powinien mieć prawo do wyboru ubezpieczyciela. Państwowy ZUS nie może mieć monopolu.

– Obecny system obowiązkowych składek do ZUS sprawdza się świetnie. Należy go utrzymać i nie wprowadzać na rynek ubezpieczeń społecznych wolnej konkurencji.

9. Prywatyzacja:

– Prywatyzacja jest całkowicie bezsensowna. Przedsiębiorstwa państwowe były przez państwo budowane i powinny zostać jego własnością. W razie kryzysu można sobie świetnie poradzić poprzez stosowanie dotacji budżetowych.

– Prywatyzacja może przynieść korzyści, ale nie zawsze. Nie ma powodu, aby się pozbywać przedsiębiorstw państwowych przynoszących zyski. Z drugiej strony, dla przedsiębiorstw przynoszących straty prywatyzacja może być jedynym ratunkiem.

Wszystkie przedsiębiorstwa państwowe należy sprywatyzować. W ten sposób państwo pozbędzie się niepotrzebnego balastu i zapewni sobie stały niezagrożony przychód tytułem podatków.

10. System gospodarczy:

– Najuczciwszym systemem jest komunizm. Każdy człowiek powinien mieć po równo, co jest zapewnione tylko w tym systemie.

– Najuczciwszym systemem jest społeczna gospodarka rynkowa. Rynek z odpowiednią ingerencją państwa, w którym bogaci płacą większe podatki i pomagają w ten sposób słabszym, to złoty środek.

Najuczciwszym systemem jest kapitalizm. Wolny rynek, mało bezproduktywnych urzędników, swoboda inwestowania składają się na całość prowadzącą państwo do dobrobytu.

11. Pobór do armii:

– Armia powinna prowadzić powszechny pobór. Obywatele powinni odbywać przeszkolenie i służbę w jednostkach wojskowych.

Armia powinna być zawodowa, niemniej na czas wojny powinno się powoływać ludność pod broń na zasadzie mobilizacji powszechnej. Podstawowe umiejętności wojskowe ludność powinna zdobywać w szkołach średnich, aby móc tworzyć milicję narodową w razie konieczności.

– Armia powinna być w 100% zawodowa i ochotnicza. Pobór do wojska jest bezcelowy, gdyż żołnierz z poboru nie posiada zazwyczaj woli walki.


12. Prawo do posiadania broni palnej:

– Każdy obywatel powinien mieć prawo do posiadania każdego typu broni palej bez zezwolenia i bez konieczności rejestracji jej w urzędnie.

– Broń maszynowa powinna być rejestrowana, lecz posiadanie jej powinno być legalne bez zezwolenia; broń niemaszynowa powinna znajdować się w obrocie jak każdy inny towar i być dostępna bez zezwolenia.

Każda broń palna powinna być dostępna bez zezwolenia, niemniej z obowiązkiem rejestracji w odpowiednim urzędzie.

– Na posiadanie każdej broni palnej powinno być wydawane specjalne zezwolenie.

– Powinien istnieć całkowity zakaz posiadania broni palnej przez osoby cywilne. Broń w rękach społeczeństwa jest groźna.

13. Wybory:

– Udział w wyborach powinien być obowiązkowy. Niestawienie się do głosowania jest lekceważeniem swojego obywatelskiego obowiązku i powinno być karane.

Udział w wyborach powinien być dobrowolny. Nikt nie ma prawa zmuszać mnie do zajmowania stanowiska w jakiejś sprawie.

– Wybory powinny zostać zniesione na rzecz dyktatury bądź monarchii. Dyktatury dzielą się na złe i dobre, demokracja jest zawsze głupia.

14. Kara śmierci:

– Kara śmierci powinna zostać całkowicie zniesiona. Jest to średniowieczny zwyczaj, nie mający żadnego przełożenia na czasy współczesne.

– Kara śmierci powinna zostać zniesiona w czasie pokoju, niemniej utrzymana w czasie wojny. Gdy trzeba walczyć, sabotaż, dywersja i szpiegostwo są zbrodnią godną rozstrzelania.

Kara śmierci powinna być wykonywana wobec seryjnych lub wyjątkowo brutalnych morderców, co do których nie ma nadziei na resocjalizację.

– Kara śmierci powinna być wykonywana nie tylko wśród morderców. Usunięcie ze społeczeństwa elementu, który temu społeczeństwu szkozi, jest korzystne.


15. Prawo do podsłuchu:

– Organy ścigania powinny mieć prawo do podsłuchu obywateli w zawsze i w każdej sytuacji. Uczciwi ludzie nie mają się czego obawiać.

Organy ścigania powinny mieć prawo do podsłuchu i innego naruszania prywatności tylko za zgodą prokuratora prowadzącego śledztwo.

– Organy ścigania nie powinny miec prawa do podsłuchu nieskazanej osoby w żadnym wypadku. Prywatność powinna być rzeczą świętą.

16. Narkotyki:

Posiadanie każdej ilości narkotyków powinno być legalne. To moja sprawa, czy sobie niszczę zdrowie, czy nie.

– Posiadanie małej ilości narkotyków na własny użytek powinno być legalne. Póki nie udostępniam substancji szkodliwych innym, jest w porządku.

– Legalne powinno być posiadanie narkotyków “miękkich”, takich jak marihuana. Są one mniej szkodliwe niż alkohol, więc zakazywanie ich posiadania jest dziwne.

– Posiadanie każdej, najmniejszej nawet ilości narkotyków, powinno być karane.


17. Zgromadzenia publiczne:

Władza powinna mieć prawo do rozwiązania zgromadzenia publicznego godzącego w dobre obyczaje.

– Władza powinna mieć prawo do rozwiązania demonstracji nawołującej do dyskryminacji rasowej, narodowościowej lub innej

– Władza powinna mieć prawo do rozwiązania zgromadzenia nawołującego do przemocy wobec kogokolwiek

– Władza powinna mieć prawo do rozwiązania zgromadzenia, które nie leży w jej interesie

– Władza nie powinna mieć prawa do rozwiązania żadnego legalnego zgromadzenia.

18. Cenzura:

Cenzura prewencyjna powinna być wprowadzana, aby chronić dobre obyczaje.

– Cenzura prewencyjna powinna być wprowadzana dla ochrony władzy.

– Cenzura powinna być wprowadzana dla ochrony władzy, autorytetu i jedności państwa tylko na czas wojny.

– Ani w czasie pokoju, ani w czasie wojny, nie powinno się wprowadzać cenzury.


19. Wolność głoszenia poglądów:

Głoszenie poglądów totalitarnych (nazistowskich oraz komunistycznych) powinno być zabronione.

– Państwo powinno zabronić głoszenia poglądów skierowanych przeciwko niemu (nawołujących do jego likwidacji, aneksji itd.)

– Państwo powinno zabronić głoszenia poglądów zakładających dyskryminację na jakimkolwiek tle.

– Zabronione powinno być głoszenie poglądów będących przeciwko obecnemu porządkowi.

– Nie powinno się zabraniać głoszenia żadnych poglądów. Naziści, komuniści, rasiści i zdrajcy też są obywatelami i przysługuje im wolność słowa.

20. Prawo do wolności osobistej:

Organy ścigania powinny mieć prawo do przetrzymywania i aresztowania tylko osób, wobec których postawiono prokuratorski zarzut popełnienia przestępstwa.

– Organy ścigania powinny mieć prawo do przetrzymania i aresztowania wszystkich osób podejrzanych o popełnienie czynu zabronionego, nawet gdy nie mają postawionego zarzutu prokuratorskiego.

– Organy ścigania powinny mieć prawo do aresztowania każdej osoby bez powodu.

21. Aborcja:

– Aborcja powinna być całkowicie zakazana, nawet jeśli poród grozi zdrowiu i życiu matki.

Aborcja powinna być zabroniona z wyjątkiem wyjątkowych sytuacji, takich jak zagrożenie życia matki przy ewentualnym porodzie albo gdy ciąża jest wynikiem przestępstwa.

– Aborcja powinna być dozwolona na życzenie kobiety. To, czy chce urodzić dziecko, jest tylko jej decyzją.


22. Związki homoseksualne:

– Kontakty homoseksualne powinny być karane prawnie. Homoseksualizm jest zboczeniem takim samym, jak pedofilia, i powinien podlegać podobnym karom.

Homoseksualizm nie powinien być przestępstwem, lecz związki homoseksualne nie powinny być rejestrowane przez państwo.

– Związki homoseksualne powinny mieć prawo do rejestracji urzędowej i części praw posiadanych przez związki heteroseksualne.

– Związki homoseksualne powinny być traktowane na równi z małżeństwami heteroseksualnymi.

– Pary homoseksualne powinny mieć prawo do adopcji dzieci, na równi z małżeństwami.

23. Lekcje religii:

Lekcje religii powinny odbywać się w szkołach publicznych, jeśli istnieje zainteresowanie takimi lekcjami.

– Miejsce odbywania się lekcji religii powinno być ustalane pomiędzy władzami oświatowymi a kościelnymi w zależności od warunków w danym miejscu.

– W szkołach publicznych nie powinno się uczyć religii, nawet na prośbę rodziców.


24. Funkcjonariusze SB, UB i innych służb politycznych PRL:

Powinni zostać pozbawieni przywilejów oraz prawa do zajmowania stanowisk publicznych, a za swoją działalność odpowiadać przed sądami.

– Agenci powinni stracić swoje przywileje (np. wysokie emerytury), gdyż dorobili się ich działaniem przeciw wolnej Polsce, lecz powinni mieć prawo do zajmowania państwowych stanowisk na równi z innymi, gdyż wszyscy obywatele są równi.

– Powinni utrzymać przywileje emerytalne i prawa do stanowisk. Przywileje dała im PRL, której spadkobiercą jest Rzeczpospolita Polska. RP powinna dotrzymać zobowiązań swojej poprzedniczki.

25. Pornografia:

– Dystrybucja pornografii powinna być karana.

Dystrybucja pornografii powinna być traktowana jak każda inna działalność gospodarcza.


26. Kościół a państwo:

– Kościół powinien zostać całkowicie rozdzielony od państwa. Duchowni powinni mieć zakaz wypowiadania się na tematy polityczne, za którego złamania grozić powinna kara.

– Kościół powinien zostać oddzielony od państwa, niemniej nie należy ograniczać duchownych w ich wypowiedziach. Są to obywatele tacy sami, jak nie-duchowni.

Kościół powinien mieć stałe miejsce wśród władz państwowych, jako reprezentant znacznej rzeszy Polaków.


27. Polityka imigracyjna:

Polityka imigracyjna powinna zostać zaostrzona. Doświadczenia innych państw europejskich, takich jak Francja czy Szwecja, pokazują nam, iż powinniśmy wpuszczać tylko naprawdę potrzebnych fachowców.

– Obecna polityka imigracyjna sprawdza się bardzo dobrze. Większość imigrantów zajmuje się w Polsce uczciwą pracą, a każdy uczciwie pracujący człowiek powinien być nad Wisłą mile widziany, niezależnie od narodowości.

– Polityka imigracyjna Polski jest zbyt restrykcyjna. Jako państwo wielokrotnie doświadczane różnymi problemami w historii nie możemy odmawiać schronienia biednym lub prześladowanym.


28. Pedofilia:

– Czyny pedofilskie powinny być karane karą śmierci.

Pedofile powinni być poddawani kastracji i karze pozbawienia wolności. W ten sposób wyeliminuje się ich popęd i ukarze za dotychczasowe czyny.

– Pedofile powinni być poddawani tylko karze pozbawienia wolności.

– Pedofile nie powinni być karani, a tylko leczeni ze swojego zboczenia.

– Pedofile nie powinni być karani, gdyż jest to ich naturalne ukierunkowanie popędu płciowego. Trzeba ich po prostu zrozumieć.

29. Wychowanie seksualne:

– W szkołach powinny istnieć obowiązkowe lekcje przygotowania do życia w rodzinie.

W szkołach powinno nauczać się przygotowania do życia w rodzinie, przy czym zajęcia te powinny być dobrowolne, a decyzję o uczestnictwie uczniów w tych zajęciach powinni podejmować rodzice.

– W szkołach publicznych nie powinno prowadzić się lekcji wychowania do życia w rodzinie.


30. Duma narodowa:

Jestem dumny z bycia Polakiem.

– Moja narodowość nie jest dla mnie powodem do dumy, ale nie jest też powodem do wstydu.

– Wstydzę się bycia Polakiem.

Oczywiście niektóre pytania są źle (czasami wręcz komicznie!) postawione, a niektóre odpowiedzi nie wyczerpują tematu. Zdaję sobie sprawę, że choćby moje zdanie odnośnie punktu 16. czy 25. jest szalenie kontrowersyjne i ciężkie do zrozumienia, gdy weźmie się pod uwagę moją pisaninę i próbę propagownia wartości konserwatywnych, chrześcijańskich. Dlatego też proszę nie traktować tego testu śmiertelnie poważnie i w razie jakichkolwiek wątpliwości po prostu dopytać! Zapraszam też do “przebadania” swoich poglądów politycznych online – http://www.testpolityczny.pl/. Okazało się, że ideologią najbliższą moim poglądom jest… pinochetyzm (sic!) co samo w sobie przemawia za tym, że wyników nie należy brać na poważnie… Choć nie mam nic przeciwko Augustowi Pinochetowi – wręcz przeciwnie!

Pozdrawiam serdecznie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here