Druga Zbrodnia Katyńska: MAPA PYTAŃ

23
3012

Od 10 kwietnia jestem innym człowiekiem. Coś we mnie pękło, osiągnąłem punkt krytyczny. Zabójstwo polskiego prezydenta uświadomiło mi, że moje słowa o współczesnej Rosji, Putinie, o sytuacji geopolitycznej naszej Ojczyzny, a także o polskiej rzeczywistości politycznej są nieznośnie prawdziwe. Choć chwilowo mało piszę, bo większość czasu poświęcam na analizę Drugiego Kłamstwa Katyńskiego, to nie oznacza to, iż przestałem walczyć o prawdę! W przygotowaniu mam kilka tekstów, które, z braku czasu, nie mogą się doczekać publikacji. Spowodowane jest to także moimi nowymi obowiązkami.  Zaangażowałem się bowiem we współpracę z Niepoprawnymi , stając się jednym z redaktorów tego portalu społecznościowego. W związku z tym serdecznie zapraszam do lektury publikowanych na naszych wirualnych łamach tekstów, komentowania i wsparcia.  W tym miejscu, tu i teraz, pragnę Wam zaprezentować kapitalną pracę Rolexa – blogera, który publikuje na Salonie 24. Pisałem już, że nie zależy mi na poprawnych stosunkach z otoczeniem. Ja naprawdę wierzę w słowa Gringoire’a, który twierdzi, że “lepiej być samotnym niż mieć złe towarzystwo”. Przeczytajcie uważnie poniższe pytania i skonfrontujcie je z otaczającą Was rzeczywistością. Jeżeli w dalszym ciągu uważacie, że wszystko jest w porządku, wydarzenia z 10 kwietnia są nieszczęśliwym wypadkiem, śledztwo prowadzone jest rzetelnie, polski rząd zachowuje się przywoicie, polscy politycy tacy jak Tusk, Komorowski, Seremet czy Klichowie mówią prawdę, media obiektywnie relacjonują sprawy związane z największą polską tragedią lotniczą oraz nie dopuszczają się manipulacji i dezinformacji, to możecie śmiało uznać mnie za śmiertelnego wroga! Bo takie stanowisko, jak mawiał Napoleon, “to więcej niż głupota – to błąd!” A jeżeli czujecie i myślicie podobnie proszę uprzejmie o podzielenie się swoimi wątpliwościami, przemyśleniami i pytaniami. Wklejajcie linki do interesujących materiałów – artykułów, felietonów, analiz, wypowiedzi, wywiadów czy nieznanych zdjęć. Zbierajmy wspólnie wszystko to, co składa się na Drugie Kłamstwo Katyńskie. Zachęcam do lektury i dyskusji!

BIAŁA KSIĘGA W SPRAWIE KATASTROFY RZADOWEGO SAMOLOTU TU-154 POD LOTNISKIEM SMOLEŃSK-SIEVIERNYJ 10/04/2010 R – MAPA PYTAŃ

ROZDZIAŁ I. WSTĘP. STAN POLSKIEGO LOTNICTWA WOJSKOWEGO.

1.1. Jakie wnioski i jakie programy zabezpieczające wprowadzono w trybie szkoleń i wymogów stawianych pilotom w polskim lotnictwie wojskowym po katastrofie samolotu CASA pod Mirosławcem?

1.2. Czy programy szkoleniowe polskich pilotów wojskowych odpowiadają standardom NATO-wskim, kto jest odpowiedzialny za ich wdrażanie i kontrolę przestrzegania zasad?

1.3. Czy agendy sojuszu NATO zwracały się do rządu polskiego z uwagami na temat szkolenia pilotów, ilości wylatanych godzin i sprawności bojowej?

1.4. Kto był personalnie odpowiedzialny za jakość i kształt szkolenia, tak w wymiarze politycznym i finansowym, jak wojskowym i technicznym?

1.5. Czy po tragedii pod Mirosławcem zwiększano, czy zmniejszano wydatki na szkolenie pilotów wojskowych, w tym pilotów 36 spec pułku?

1.6. Kto konstytucyjnie odpowiada za stan polskich sił zbrojnych, bezpieczeństwo osób obsługiwanych przez wojskowe służby transportowe?

1.7. Informacje o problemach technicznych Tu-154M powtarzały się od lat, jednak zaraz po katastrofie Rosjanie wykluczyli awarię samolotu . Dlaczego polska strona przyjęła to zapewnienie bezwarunkowo i wbrew logice?

ROZDZIAŁ II – PRZYGOTOWANIE WIZYTY GŁOWY PAŃSTWA W SMOLEŃSKU ORAZ ZAPROSZONYCH PRZEZ NIĄ GOŚCI.

2.1. Kto zajmuje się organizacją wizyty głowy państwa we współpracy w władzami państwa-gospodarza?

2.2. Jakie są proceduryorganizacji wizyty, ustalenia wymogów bezpieczeństwa, zapewnienia odpowiedniego zaplecza logistycznego?

2.3. Kto ustalał listę gości? Kto aprobował listę gości? Kto dokonał przydzielenia zaproszonych gości do wskazanych konkretnie środków transportu?

2.4. Jakie oficjalne dokumenty wymieniane z ambasadą rosyjską w Polsce są w posiadaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych?

2.5. Jak była ranga wizyty prezydenckiej (wizyta prywatna, państwowa, oficjalna)?

2.6. Kto złożył „zamówienie” w 36 spec-pułku lotnictwa wojskowego?

2.6.1. Na ile lotów? Kto dokonał podział polskiej delegacji i zaproszonych gości pomiędzy poszczególne środki transportu?

2.6.2. Planowany był przejazd Prezydenta do Katynia pociągiem. Czy ktoś z jego otoczenia sugerował wybranie przelotu samolotem zamiast pociągu i jeśli tak, to kto?

2.6.3. Czy jest prawdą, że Katastrofa w Smoleńsku dla polskich oficerów rozpoczęła się już w samolocie C-295M [CASA?] na lotnisku warszawskim? Wczesnym rankiem, 10 kwietnia, oficerowie, przypięci pasami do foteli, mieli siedzieć wraz z grupą kilkunastu polskich dziennikarzy na pokładzie CASY, czekając na odlot do Smoleńska. Na skutek informacji obsługi o problemach technicznych samolotu zaproponowano pasażerom przesiadkę do Jaka-42. Dziennikarze się przesiedli do Jaka, ale oficerowie zajęli wolne miejsca w prezydenckim Tupolewie.

2.7. Lista pasażerów samolotu krążyła wśród dziennikarzy już kilka dni przed lotem . Była to absolutnie nietypowa i niedopuszczalna  sprawa . Jak do tego doszło i kto udostępnił tę listę? Jakie czynności podjęli polscy prokuratorzy i inne służby, w tym SKW i SWW, by ustalić osobę odpowiedzialną za przeciek?

2.8. Czy polski MSZ i kancelaria premiera , która odpowiadała za lot, poinformowały Rosjan oficjalnie kto jest na pokładzie, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu jej zabezpieczenia? Czy prawdą jest, że status wizyty z oficjalnej na nieoficjalną zmienił Min. Arabski?

2.9. Czy prawdą jest informacja, że samolot prezydenta Kaczyńskiego miał niższą rangę niż samolot premiera Tuska3 dni wcześniej i w związku z tym procedury oraz standardy bezpieczeństwa były niższe? Szef BOR gen. Janicki powiedział, że była to wizyta nieoficjalna. Jeżeli tak było, to tym bardziej na stronie polskiej spoczywała większa odpowiedzialność za przygotowanie i bezpieczeństwo tego lotu . Czy lotnisko w Smoleńsku zostało sprawdzone przez polskie służby? I jak traktować wypowiedź gen. Janickiego dla radia ZET 29.04, że o tym „kto dokładnie znajduje się na pokładzie Tu-154M dowiedział się już po katastrofie” ?

2.10. Czy lista osób była oficjalnie przedstawiana stronie rosyjskiej? Jaka, w jakiej formie, komu fizycznie i kiedy?

ROZDZIAŁ III – Procedury bezpieczeństwa, otoczenie prawne.

3.1. Jakiego typu samolotem był TU-154 według prawa międzynarodowego? Państwowym? Wojskowym? Cywilnym?

3.2. Jaka jest procedura zabezpieczania tego typu lotów przez BOR?

3.3. Czy przewidywano lotniska zapasowe, a jeśli tak, to w jakim dokumencie można znaleźć dowód takiego zabezpieczenia?

3.4. Czy w sprawie lotniska zapasowego w Mińsku istnieje dokumentacja kontaktów z Ambasadą Białorusi w Polsce bądź z innymi władzami białoruskimi?

3.5. W jakim dokumencieopisano zaplecze logistyczne w przypadku lądowania na którymś z lotnisk zapasowych?

3.6. Ilu funkcjonariuszy BOR-u zostało przydzielonych do lotu TU-154 10/04/2010, ilu dotarło na lotnisko wcześniej i jakimi środkami transportu? Ilu funkcjonariusz BOR-u zostało przydzielonych do lotnisk zapasowych i w jaki sposób dostali się na te lotniska?

3.7. Czy BOR lub jakiekolwiek inne polskie służby dokonały wizytacji lotniska w Smoleńsku pod katem jego bezpieczeństwa, zaplecza technicznego pozwalającego na ruch statków powietrznych? Ilu funkcjonariuszy było w Smoleńsku , czy sprawdzili przed przylotem pas startowy, wieżę kontrolną i wyposażenie lotniska ?

3.8. Czy polskie służby mają kopie dokumentów MAK dopuszczających lotnisko do użycia w ruchu powietrznym?

3.9. Kto wydał certyfikat dopuszczający do ruchu TU-154 po modernizacji w Samarze? Czy MAK wydawał certyfikat dopuszczający TU-154 do ruchu na czas przelotu z Samary do Warszawy?

3.10. Jakie dokumenty określają stan techniczny statku powietrznego przed wystartowaniem?

3.11. Jak wyglądała procedura w przypadku tego lotu?

3.12. Kto dokonał wyboru pilotówdo obsługi lotu?

3.13. Jakie są procedury sprawdzenie stanu psychicznego i fizycznego pilotów przed lotem?

3.14. Jakie przepisy i procedury obowiązywały na pokładzie samolotu: cywilne czy wojskowe?

3.15. Jakie procedury są wdrażane po uzyskaniu informacji o awarii/katastrofie polskiego samolotu rządowego i na podstawie jakich przepisów?

3.16. Czy Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przy Ministerstwie Infrastruktury jest organem właściwym do badania katastrofy wojskowych i państwowych statków powietrznych?

3.17. Czy Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przy Ministerstwie Infrastruktury umieściła katastrofę TU-154 w Rejestrze Zdarzeń Lotniczych?

3.18. Czy art 13 Konwencji chicagowskiej dotyczy wojskowych, państwowych, czy cywilnych statków powietrznych?

3.18.1. Kto podjął decyzję (w jakim gronie i czy istnieje formalny slad podjęcia takiej decyzji, a jeżeli tak, to jaki?) o zastosowaniu art 13 Konwencji Chicagowskiej ZAMIAST art 11 porozumienia z 7 lipca 1993 zawartego pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską, dotyczącego katastrof polskich powietrznych statków wojskowych w rosyjskiej przestrzeni powietrznej?

3.18.2. Na jakiej podstawie prawnej?

3.18.3. Zarówno Konwencja Chicagowska, jak i porozumienie z 7 lipca 1993 zawarte pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską określa w sposób ogólny podmiot uprawniony do przeprowadzenia śledztwa w sprawie katastrofy, nie przesądzając o drobiazgowych procedurach.

W przypadku Konwencji Chicagowskiej swoje wewnętrzne procedury wdraża MAK, akceptując obecność w swoich pacach osoby oddelegowanej przez rząd RP, w przypadku Porozumienia z 7 lipca 1993 śledztwo prowadzą wspólnie rosyjska i polska prokuratura wojskowa na terytorium Federacji Rosyjskiej na zasadzie równouprawnienia w przeprowadzaniu czynności, w sposób i w zakresie procedur właściwej dla każdej z tych służb.

Pan przewodniczący Klich, co zostało poparte oświadczeniami przedstawicieli rządu RP i MON-u wskazał a fakt uszczegółowienia procedur wynikających wprost z art 13 konwencji Chicagowskiej ich brak w przypadku Porozumienia z 11 lipca 1993.

W jakim akcie prawnym można znaleźć szczegółowe opracowanie procedur związanych z art 13 Konwencji Chicagowskiej?

3.18.4. Jak przebiegały prace nad ustaleniem procedur powstępowania w przypadku Porozumienia z 7 lipca?

3.18.5. Czy ewentualny brak tych procedur w przypadku porozumienia z 7 liupca 1993 oznacza, że w przypadku katastrofy rosyjskiego, państwowego statku powietrznego również zostanie zastosowana Konwencja Chicagowska, a Polska Komisja Badania Wypadków Lotniczych oraz polska prokuratura będą jej jedynymi gospodarzami, przy udziale delegata MAK-u?

3.19. Czy katastrofę rządowego TU-154 bada cywilna czy wojskowa prokuratura?

3.20. W jakim zakresie lot rządowego TU-154 10/04/2010 ochraniały służby: SWW i SKW i jakie były efekty tej ochrony?

3.21. Kto podjął decyzję o dołączeniu polskiego przedstawiciela do prac MAK-a? Na jakiej podstawie prawa międzynarodowego?

3.22. Na jakiej podstawie wszczęto polskie śledztwo w tej sprawie?

3.23. Jakie są relacje pomiędzy pracą MAK-a a śledztwem polskiej prokuratury?

3.24. Jakie są relacje pomiędzy pracą MAK-a a śledztwem rosyjskiej prokuratury?

3.25. Czy śledztwo rosyjskie prowadzi rosyjska prokuratura wojskowa czy cywilna?

3.26. Jakie wnioski prawne wystosowali polscy prokuratorzy do prokuratury rosyjskiej i MAK-a?

3.27. Na jakiej podstawie w pracach MAK-a biorą udział polscy prokuratorzy, jaki mają status i z czego to wynika?

3.28. Czy są to cywilni czy wojskowi prokuratorzy?

3.29. Jakie są zależności (jeśli są) pomiędzy prokuratorami a polskim przedstawicielem przy MAK?

3.30. Zgodnie z artykułem 17 Konwencji Chicagowskiej narodowość statku powietrznego określa miejsce zarejestrowania. Kto wydał wrak samolotu TU-154 władzom rosyjskim?

3.31. Czy lotnisko w Smoleńsku podlegało w zakresie wymogów technicznych artykułowi 28 Konwencji Chicagowskiej?

3.31.1. A jesli nie, to z jakiego powodu?

3.32. Czy MAK ma prawo zajmować się katastrofami wojskowych i państwowych statków powietrznych, które wydarzyły się na lotniskach wojskowych?

3.33. Czy MAK certyfikuje wojskowe lotniska i wojskowe statki powietrzne?

3.34. Czy o prawdopodobnej śmierci zwierzchnika sił zbrojnych jednej z armii NATO, o raz kilku wysokich stopniem dowódców NATO, rząd polski powiadomił władze sojuszu o zdarzenia, i jeśli, to kiedy to się stało?

3.35. Czy procedury Natowskie, w przypadku katastrofy statku powietrznego i prawdopodobnej śmierci wysokich rangą dowódców Sojuszu na terytorium państwa trzeciego, oraz wysokiego prawdopodobieństwa, że na pokładzie znajdowały się dane, których ewentualne przejęcie może mieć wpływ na siłę obronną sojuszu, przewidują podjęcie kroków zabezpieczających, a jeśli tak, to jakich?

3.36. Czy rząd polski mógł zwrócić się do dowództwa NATO o pomoc, w jakim zakresie, i czy to uczynił?

3.37. Jakiego typu wydarzeniem, z prawnego, wojskowego i politycznego punktu widzenia, jest dla dowództwa NATO niewyjaśniona katastrofa państwowego statku powietrznego w której ginie zwierzchnik sił zbrojnych armii NATO i kilku najwyższych dowódców wojskowych na terytorium państwa trzeciego?

3.38. Dlaczego rząd polski odrzucił (wypowiedź P. Grasia 23.04) możliwość powołania międzynarodowej komisji badającej te katastrofę? (Taką możliwość dopuszcza prawo międzynarodowe. W 2008 rozbił się na Białorusi prywatny rosyjski samolot Hawker BAE125 , gdzie zginęło 5 Rosjan. Powołano wtedy międzynarodową komisję śledczą . P. Graś stwierdził że „nie bardzo rozumie sens powołania takiej komisji”)?

3.39. O co konkretnie zwróciła się strona polska do Rosjan ? Jakie dokumenty potwierdzają działania polskiego rządu w tej sprawie?

Rozdział IV.

WĄTPLIWOPŚCI DOTYCZĄCE PRZEBIEGU ZDARZENIA

4.1. O której godzinie nastąpił wylot rządowego TU-154 z lotniska w Warszawie i dlaczego?

4.1.1. O której godzinie planowano wylot, o której rzeczywiście nastąpił?

4.2. O której godzinie rządowy TU-154 przekroczył granicę powietrzną RP i znalazł się na terytorium powietrznym Białorusi?

4.2.1. O której godzinie rządowy TU-154 przekroczył białorusko-rosyjską granicę powietrzną?

4.2.2. O której godzinie rządowy TU-154 rozpoczął procedury podchodzenia do lądowania na lotnisku w Smoleńsku?

4.2.3. Z jaką prędkością poruszał się rządowy TU-154 na poszczególnych etapach lotu?

4.3. Dlaczego lotnisko w Smoleńsku – słabo wyposażone na wypadek trudnych warunków atmosferycznych – jeśli w istocie te warunki pojawiły się nieoczekiwanie i były bardzo trudne nie zostało zamknięte dla ruchu lotniczego co stanowiłoby jasny przekaz dla pilotów?

4.4. Jakie procedury podejścia do lądowania wykonał rządowy TU-154?

4.4.1. Czy były to procedury standardowe?

4.4.2. Czy katastrofa rządowego TU-154 nastąpiła w trakcie procedury lądowania, czy w trakcie zniżania się na wysokość decyzyjną?

4.4.3. Czy rzeczywiście układ radiolatarnii (MDB) na lotnisku w Smoleńsku był niestandardowy (dalsza radiolatarnia w odległości 6km od pasa zamiast 4km) ? Czy piloci o tym wiedzieli?

4.4.4. Czy prawdziwa jest informacja, że system Terrain Awareness and Warning System (TAWS), ostrzegający pilota przed zbyt niskim lotem, który zamontowany był w prezydenckim TU-154M, jest praktycznie niezawodny(jeżeli działa prawidłowo i nie jest zakłócany lub zablokowany), a od 1990 nie było wypadków spowodowanych jego działaniem?

4.4.5. Zainstalowany w samolocie radarowy miernik wysokości RW-5M ma dokładność pomiaru 0,8m i zakres 750m. Czy działał prawidłowo ?

4.4.6. Kto i dlaczego wkręcał (lub wykręcał) żarówkiw oświetleniu lotniska (Takie zdjęcia wykonał zaraz po katastrofie Siergiej Serebro z „Głosu Witebska”. Czy w czasie wizyty Putina i Tuska oświetlenie działało prawidłowo?  S.Serebro zauważył też, że „3 godziny po katastrofie wojskowi przeciągają tamtędy kabel”. Ukraińscy dziennikarze sfotografowali również inne lotniskowe lampy – nie świeciły)?

4.4.7. Czy z faktu, że piloci wykonywali manewr lotniczy przy pomocy autopilota można wysnuć wniosek, że pozostawali w błędzie, co do najbardziej istotnych parametrów lotu?

4.5. Jak wygląda pełny stenogram rozmów pilotów TU-154 z wieżą kontroli lotów w Smoleńsku?

4.5.1. Kto, imiennie, pełnił służbę w wieży kontroli lotów lotniska Smoleńsk-Sjewiernyj 10/04/2010?

4.5.2. Czy osoby te nadal pełnią czynną służbę na tym lotnisku?

4.5.3. Czy oprócz obsługi wieży kontroli lotów były tam jeszcze jakieś inne osoby?

4.6. Czy polscy prokuratorzy mieli możliwość przesłuchania rosyjskich kontrolerów lotów, ew. osoby nie należące do obsługi lotniska, a obecne w wieży kontroli lotów, innych członków personelu naziemnego lotniska?

4.6.1. Czy polscy prokuratorzy mieli możliwość przesłuchania członków rosyjskich służb ratowniczych, medycznych, wojskowych i milicyjnych biorących udział w akcji ratunkowej?

4.6.2. Czy polscy prokuratorzy wystąpili o listę osób biorących udział w akcji ratowniczej i milicyjnej?

4.6.3. Na filmach z miejsca katastrofy, zrealizowanych prze stacje telewizyjne, widzimy przedstawicieli różnych służb mundurowych; służb milicyjnych, ratowniczych, medycznych. Czy polscy prokuratorzy dokonali identyfikacji tych osób bądź mają wiedzę od prokuratury rosyjskiej o takiej identyfikacji?

4.7. O której godzinie nastąpiła katastrofa rządowego TU-154?

4.7.1. O której godzinie nastąpiło uszkodzenie sieci trakcyjnej?

4.7.2. O której godzinie włączono sygnał instalacji alarmowej na lotnisku Smoleńsk-Sjewiernyj?

4.7.3. O której godzinie rządowy TU-154 zniknął z radarów obsługi naziemnej lotniska Smoleńsk-Sjewiernyj?

4.7.4. Na jaką godzinę, jako godzinę katastrofy, wskazywały zeznania polskich i rosyjskich, bezpośrednich świadków katastrofy?

4.7.5. Jaką godzinę katastrofy wskazały ratownicze służby rosyjskie?

4.7.6. Jaka godzina katastrofy została wskazana w oficjalnym komunikacie rządu rosyjskiego?

4.7.7. Dlaczego przez ponad tydzień podawano godzinę katastrofy jako 8.56, podczas gdy (najprawdopodobniej) było to kilkanaście minut wcześniej? W. Bater w Polsat News 10.04 o 18.55 mówił, że „informację otrzymał telefonicznie o 8.4, czyli praktycznie 4 minuty po katastrofie”. Linia energetyczna została zerwana o 8.39.54. Min. Szojgu w raporcie dla W. Putina 10.04 powiedział, że samolot zniknął z radarów o 10.50 (czyli 8.50 czasu polskiego) . Skąd te 10 minut różnicy? – GW na swojej stronie internetowej pierwszą informację opublikowała o 8.38?

4.7.8. Krótko przed katastrofą Tu-154 próbował lądować w Smoleńsku rosyjski Ił-76 . Wg . W. Cegielskiego z TVP Ił-76 prawie dotknął pasa ale jednak nie udało się wylądować i odleciał . Co o tym wiadomo ? Dlaczego Ił nie mógł wylądować ? Są też relacje wskazujące , że Ił podchodził do lądowania w tym samym czasie co Tu-154. W internecie pojawiło się też zdjęcie dwóch drzew rosnących blisko siebie, których korony zostały ścięte pod rożnym kątem: nie mogły być więc uszkodzone przez ten sam samolot .

4.7.9. Lądowanie dwóch dużych maszyn w krótkim odstępie czasu stwarzało niebezpieczeństwo kolizji lub turbulencji groźnej dla drugiego samolotu. Czy załoga tego Iła została przesłuchana w obecności polskich prokuratorów? Czy zbadano czarne skrzynki Iła?

4.7.10. Linia energetyczna została przerwana o 08.39.54 a czarna skrzynka Tu-154 przestała działać o 08.41.04. Czy uprawniona jest hipoteza, że to Ił zerwał linię, podchodząc do lądowania bezpośrednio przed rządowym Tu-154?

4.7.11. Jaką wysokość wskazywał wysokościomierz baryczny gdy załoga zorientowała się, że znajduje się zbyt nisko?

4.7.12. Czy samolot opadał cały czas? I jak wyglądała amplituda wysokości względem płyty lotniska i względem terenu podczas całego podejścia do lądowania?

4.7.13. Czy Samolot został przeciągnięty?

4.8. Czy na miejscu zdarzenia pojawili się tuż po nim funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, jakie czynności i zabezpieczenia dokonali na miejscu katastrofy? Czy istnieje służbowy raport z tego zdarzenia?

4.8.1 Czy jest prawdą, że funkcjonariusze ochrony rządu odnaleźli i zabezpieczyli ciało prez. Lecha Kaczyńskiego oraz kto i na jakiej podstawie wydałpolecenie służbowe wydania tego ciała służbom rosyjskim? Jakim służbom?

4.8.2. Czy funkcjonariusze BOR-u posługiwali się bronią palną podczas wykonywania obowiązków służbowych na miejscu zdarzenia i w jakim celu?

4.8.3. Ilu funkcjonariuszy BOR-u dokonywało zabezpieczenia miejsca katastrofy? Jakie są standardy dotyczące minimalnej ilości funkcjonariuszy przy zabezpieczaniu publicznych wystąpień najwyższych urzędników państwowych?

4.8.4. Czy istnieją, znane polskim prokuratorom, sprawozdania bądź relacje służb rosyjskich dotyczące obecności na miejscu katastrofy uzbrojonych funkcjonariuszy BOR-u?

4.8.5. W jaki sposób funkcjonariusze BOR-u dokonują identyfikacji miejsca pobytu chronionej osoby? Jakie są stosowane procedury i przy użyciu jakich technik?

4.8.6. Czy na miejscu zdarzenia były również służby zabezpieczające osoby i wyposażenie najwyższych dowódców WP i wysokich dowódców NATO? Czy w składzie służb zabezpieczających wizytę znaleźli się funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej, żołnierze SKW i SWW?

4.8.7. Która ze służb była odpowiedzialna za zabezpieczenie danych, które znalazły się na miejscu katastrofy, a mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo państwa?

4.8.8. Czy jest prawdą, że Centrum Hydrometeorologii Sił Zbrojnych (CHSZ) nie przekazało pilotom aktualnych informacji o warunkach w Smoleńsku, mimo, że ta informacja była alarmująca.Dlaczego?

4.9.Czy polscy prokuratorzy dokonali archiwizacji innych niż przewidziane regulaminami wojskowymi rozmów prowadzonych z pokładu samolotu?

4.9.1. Czy polscy prokuratorzy dokonali przesłuchania w tym zakresie pilotów Jaka-42?

4.9.2. Czy polscy prokuratorzy dokonali przesłuchania w tym zakresie komunikujących się telefonicznie członków rodzin ofiar?

4.10. Czy zabezpieczono zapisy czarnych skrzynek samolotu, który podróż do Smoleńska odbył 7/10/2010 z premierem Tuskiem, dla porównania ich zapisów z zapisem czarnych skrzynek Tu-154, w celu uchwycenia rozbieżności w działaniu urządzeń naprowadzających i pracy obsługi wieży?

4.11.Czy w 36 spec-pułku zabezpieczono „pamięć” autopilota – mapę lotniska w Smoleńsku wraz ze wszystkimi danymi?

ROZDZIAŁ V. NAOCZNI ŚWIADKOWIE

5.1. Na lotnisku była grupa osób z Polski oczekująca na samolot (dyplomaci, kierowcy, ochrona). Oni byli jednymi z pierwszych i bezpośrednich świadków. Czy polscy prokuratorzy posiadają pełna listę obecnych na miejscu zdarzenia, bądź w jego pobliżu, osób, i czy zostały one przesłuchane na okoliczność zdarzenia?

5.2. Czy ustalono tożsamość wszystkich osób, które dokonały amatorskiego zapisu elektronicznego obrazu i dźwięku z miejsca katastrofy, tuż po jej nastapieniu?

5.3. Czy ustalono tożsamość autora filmu, na którym dokonano, potwierdzonego przez polskie służby, faktu zapisu głosów „w języku polskim i rosyjskim?” Czy autor filmu to Andrjej Mendrej, Nikołaj Łosiew, Sasza(?) Ałganow, Władimir Iwanow?

5.3.1. Czy polscy prokuratorzy ustalili treść wypowiedzi (rozmów) wypowiadanych w języku polskim i rosyjskim, a zarejestrowanych w materiale?

5.3.2. Czy polscy prokuratorzy ustalili pochodzenie odgłosów przypominających strzały z broni palnej i wybuch śmiechu?

5.3.3. Czy polscy prokuratorzy zidentyfikowali zarejestrowanego na filmie amatorskim starszego człowieka z teczka – zapewne ważnego świadka w sprawie?

5.3.4. Do jakich firm zajmujących się cyfrowymi formatami audio i video, koderami i dekoderami takich plików, formatami kompresji; obsługujących rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci amatorskich materiałów audio i video, zwrócili się polscy prokuratorzy w celu uzyskania materiału o najwyższej możliwej zawartości informacji?

5.4. Czy polscy prokuratorzy przesłuchali świadka Nikołaja Łosiewa, emerytowanego pilota wojskowego, właściciela położonej obok lotniska działki, który był na miejscu w 20 minut po katastrofie, i który w rozbitej kabinie widział oprócz członków załogi przypiętych pasami do foteli ciało jeszcze jednej osoby (za „Gazetą Wyborczą” powołującą się na wypowiedź dla Polskiego Radia)?

5.5. Czy polscy prokuratorzy przesłuchali świadka Siergieja Glinczenkę, który, według wywiadu dla „Super Ekspresu” był jedynym znanym, naocznym świadkiem katastrofy?

5.6. Czy polscy prokuratorzy przesłuchali świadka Władimira Iwanowa, jednego z pierwszych obecnych na miejscu katastrofy (według SE)?

5.7. Na lotnisku Smoleńsk-Siewjernyj znajdowali się przedstawiciele prezydenta Federacji Rosyjskiej Miedwiediewa. Jaki oficjalny dokument dyplomatyczny przewidywał ich udział?

5.7.1. W jakiej roli znajdowali się przedstawiciele prezydenta Miedwiediewa na lotnisku?

5.7.2. Jaką funkcję mieli do spełniane wobec polskiej delegacji?

5.7.3. Czy ich obecność była uzgodniona/wiadoma polskiej delegacji?

5.7.4. Czy przedstawiciele prezydenta Miedwiediewa zostali przesłuchani jako bezpośredni świadkowie katastrofy i czy powyższy jej opis uwzględniono próbując wyjaśnić jej okoliczności?

5.8. Czy polscy prokuratorzy przesłuchali pierwszych polskich świadków na miejscu katastrofy montażysty TVP Sławomira Wiśniewskiego i ambasadora RP w Moskwie Jerzego Bahra?

5.9. Czy polscy prokuratorzy dokonali synchronizacji kilku amatorskich nagrań obrazu i dźwięku, wykonanych z różnych punktów obserwacyjnych?

5.9.1. Czy polscy prokuratorzy, przy pomocy specjalistów, inżynierów lotnictwa, dokonali „inwentaryzacji” i rozpoznania zarejestrowanych szczątków samolotu i ich porównania ze zdjęciami satelitarnymi?

5.9.2. Czy polscy prokuratorzy wystąpili o zdjęcia satelitarne wykonane w róznym czasie nad miejscem tragedii w celu dokonania porównania układu, ilości i stanu szczątków oraz zakresu i sposobu ich transportu na miejsce rekonstrukcji wraku?

ROZDIAŁ VI. AKCJA RATOWNICZA, ZABEZPIECZENIE ŚLADÓW, CIAŁ OFIAR, DOWODÓW RZECZOWYCH.

6.1. Czy przeanalizowano już Natowskie zdjęcia satelitarne lotniska w Smoleńsku, o które wystąpiła Polska? Dlaczego dopiero kilkanaście dni po katastrofie? Czy są dostępne zdjęcia z momentu katastrofy? I jak ma się do tego wypowiedź min. Klicha, że (zdjęcia) „nie bardzo wie co to miałoby dać?”

6.2. Jak wytłumaczyć brak krateru na miejscu upadku samolotu? Czy samolot nie posiadał zapasu paliwa potrzebnego na ew. dotarcie na lotnisko zapasowe?

6.3. Jeśli samolot w momencie katastrofy miał paliwo w zbiornikach, jak wytłumaczyć brak eksplozji w momencie katastrofy?

6.4. Skąd wzięło się specyficzne, wzdłużne rozrzucenie szczątków samolotu?

6.5. Jak wytłumaczyć brak na miejscu katastrofy ok.70 – 80% masy samolotu; czy wykonano pomiar ciężaru znalezionych szczątków?

6.6. jak tłumaczyć rozpad masy samolotu na bardzo drobne, w większości nierozpoznawalne cząstki?

6.7. Jak wytłumaczyć brak ciał ofiar na miejscu katastrofy, co potwierdzają zeznania pierwszych świadków: montażysty Sławomira Wiśniewskiego i ambasadora Jerzego Bahra? Czy możliwe, by wszystkie ciała znajdowały się blisko siebie?

6.8. Jak wytłumaczyć brak rzeczy osobistych pasażerów i wyposażenia kabiny pasażerskiej wśród szczątków maszyny?

6.9. Skąd bierze się skromna obecność służb ratunkowych na pierwszych zdjęciach, filmach (pierwsze ujęcia ukazują tylko spokojnych strażaków niezaangażowanych w jakiekolwiek udzielanie pomocy)?

6.10. Co spowodowało zmianę rozłożenia szczątków samolotu na zdjęciach satelitarnych pomiędzy 10 a 11 kwietnia, co obejmuje także zniknięcie sporych elementów wraku, za to – pojawienie się krateru powybuchowego?

6.11. Czy i gdzie jest dokumentacja zdjęciowa rozkładu szczątków i zwłok po katastrofie?

6.12. Z czego wynika tak znaczna różnica w czasie identyfikacji zwłok załogi w kokpicie i zwłok prezydenta – który jak możemy się domyślać przebywał w przedziale tuz za kabiną pilotów?

6.13. Jakie metody stosowano w procesie identyfikacji zwłok?

6.14. Jakim badaniom poddane zostały szczątki samolotu i czy strona polska zamierza takie badania podjąć zgodnie ze standardami postępowania w przypadku takich katastrof?

6.15. Czy dokonano analiz statycznych szczątków, dokładnych symulacji przebiegu katastrofy?

6.16. Jak wytłumaczuć sprzeczność informacji o potwierdzonym przez służby rosyjskie braku śladów materiałów wybuchowych, z informacją o wybuchających z powodu pożaru pociskach broni osobistej poległych w katastrofie członków BOR-u (co badanie na obecność materiałów pirotechnicznych powinno wychwycić) oraz z kolejną: o braku śladów użycia brani palnej na miejscu katastrofy oraz o skompletowaniu broni i magazynków znajdującej się w tym miejscu?

6.17. Czy służby rosyjskie wywoziły z miejsca katastrofy ziemię i dlaczego?

6.18. Czy służby rosyjskie dokonały wycinki drzew na terenie katastrofy lotniczej i wokół niej? Dlaczego?

6.19. Czy procedura utylizacji (spalenia) ubrań ofiar została skonsultowana z polskimi akredytowanymi przy MOK-u, z polskimi prokuratorami i kto – jeśli takie zdarzenie miało miejsce, wydał na to zgodę?

6.20. Kto dopuścił, by członkowie rodzin zmarłych były przesłuchiwane w prokuraturze wojskowej bez obecności polskich służb konsularnych, przedstawicieli polskiego kontrwywiadu?

6.21. pierwsze informacje mówiły, że nie było sekcji zwłok . Później okazało się , że Rosjanie zrobili sekcje, nie informując rodzin ofiar. Protokoły sekcji, do których dotarła Rzeczpospolita , nie wspominają o obecności polskich prokuratorów przy tych czynnościach, nie spełniają standardów sekcji zwłok przeprowadzanych przy okazji katastrof lotniczych, nie opisując szczegółowej przyczyny śmierci, a zadowalając się ogólnym stwierdzeniem o „obszernych obrażeniach”?

6.22 Jako godzinę śmierci podano 10.50 (czyli 8.50 czasu polskiego) .Skąd wynika ta godzina ? Czy polscy śledczy byli obecni przy sekcjach, tak jak o tym zapewniał premier Donald Tusk i minister Ewa Kopacz ?

6.23. Są relacje mówiące, że autopsji niektórych ciał dokonywano na podstawie zdjęć. Na ile taka identyfikacja jest wiarygodna?

6.24. Czy polscy prokuratorzy dopuszczają możliwość ekshumacji zwłok na wniosek własny?

6.24.1. Czy polscy prokuratorzy dopuszczają możliwość ekshumacji zwłok na wniosek osób bliskich?

6.25. Dlaczego rzeczy osobiste Prezydenta, dowódców WP i szefa BBN zostały przekazane Polakom przez Rosjan dopiero tydzień po katastrofie? W tym np. telefony prezydenta, szefa sztabu WP i szefa BBN oraz laptopy? Co robili Rosjanie przez tydzień z tymi urządzeniami ? Jak powiedział gen. Polko w TVP do skopiowania zawartości telefonów i laptopów wystarczy kilka minut. Zawartość jest nieporównanie cenniejsza niż same urządzenia. Jak podkreślił Polko rosyjskie służby są profesjonalne i nie mogły nie skorzystać z takiej okazji, niezależnie od okoliczności.

6.26. Informacje zawarte w tych urządzeniach były najprawdopodobniej również tajemnicami Natowskimi . Robert Pszczel z kwatery głównej NATO potwierdził, że rząd D. Tuska nie zwrócił się o pomoc do NATO. Dlaczego ?

6.27. Co się stało z urządzeniami szyfrującymi, które prawdopodobnie były na pokładzie ?

6.28. dlaczego Rosjanom potrzeba minimum 6 tygodni do zbadania czarnych skrzynek i przekazania ich Polakom ? Dlaczego ma być przekazany prawdopodobnie jedynie zapis czarnych skrzynek, a nie same urządzenia? Przecież to jest własność państwa polskiego! Przywłaszczenie skrzynek przez Rosjan jest skandalem. Co na to polskie władze ? Czy polscy śledczy mają bieżący wgląd w badania rejestratorów i dostęp do wszystkich czynności? Prof. Hołyst w TVP1 w dniu 07.05 stwierdził , że wyniki badań czarnych skrzynek powinny trwać o wiele krócej.

6.29. Dlaczego „polska” czarna skrzynka, rejestrator R128 , którego Rosjanie nie mogli odczytać z powodu braku oprogramowania i który był o wiele nowocześniejszy od rejestratorów rosyjskich, został wydany Rosjanom, a nie kopia jego zapisów?

6.30. Dlaczego Rosjanie “zabezpieczyli” dokumenty i nagrania rozmów z polskiego Jaka-40 , który wylądował wcześniej w Smoleńsku ? Ten samolot to własność państwa polskiego . Co na to polskie władze?

6.31. w jakim celu i na jakiej podstawie Rosjanie rekwirowali po katastrofie dziennikarzom nagrania i kamery ? Czy je zwrócili ?

6.32. W pobliżu miejsca katastrofy , na lotnisku w Smoleńsku nie było karetek . Czy to prawda ?

6.33. W czasie katastrofy w przestrzeni lotniczej w pobliżu Smoleńska były , wg. niektórych relacji , 2 samoloty : białoruski i rosyjski (Ił-76). Czy to prawda? Jakie to były samoloty?

6.34. ABW weszła do pokojów ofiar w hotelu sejmowym oficjalnie w celu pobrania DNA do identyfikacji . Tymczasem córka Z. Wassermanna stwierdziła w Wiadomościach TVP1 23.04 , że po jej przylocie do Rosji pobierano od niej DNA ponownie. Jak to wytłumaczyć?

6.35  Małgorzata Wassermann (prawnik) i Andrzej Melak zwrócili uwagę na budzące wątpliwości przygotowanie merytoryczne rosyjskich śledczych i przypadki wprowadzania rodzin ofiar w błąd.

6.36. Dlaczego J. Kaczyński , chociaż jego samolot wylądował 10 kwietnia wieczorem w Witebsku godzinę wcześniej niż samolot z premierem Tuskiem dotarł do Smoleńska po premierze ? Konwój z D. Tuskiem wyprzedził ich po drodze .Rzecznik MSZ P.Paszkowski odmówił komentarza .

6.37. Miejsce katastrofy nie zostało przez Rosjan właściwie zabezpieczone . Dowodzi tego np. korespondencja Nica Robertsona z CNN zrobiona w dzień po katastrofie . Widać tam dziennikarza i przygodnych ludzi, bez problemu poruszających się między fragmentami wraku. Czy polskie władze mają świadomość tego zaniedbania i co zrobiły w tej sprawie (dla zabezpieczenia dowodów najważniejsze jest pierwsze 48 godzin. Zabezpieczaniem miejsca katastrofy w Lockerbie zajmowało się tysiąc policjantów przez 5 miesięcy. Po katastrofie francuskiego DC-10 w Afryce przeszukano 200km2 pustyni i znaleziono mały fragment zapalnika . Francuski ekspert lotniczy Gerard Feldzer stwierdził w rozmowie z RMF, że rosyjskie śledztwo nie spełnia zachodnich standardów i sposób jego prowadzenia może uniemożliwić ujawnienie przyczyn katastrofy)?

6.38. Relacje grupy Polaków , która była na miejscu katastrofy 02.05 bezsprzecznie potwierdziły, że miejsce nie było w żaden sposób zabezpieczone. Polacy bez trudu zebrali wiele pozostałości po katastrofie: paszport, kolczyk, fragmenty ubrań, fragmenty samolotu. Wszystko to ponad 3 tygodnie po katastrofie. Świadkowie mówią o osobach, które zbierały pozostałości do reklamówek. Proponowano też Polakom sprzedaż fragmentów pozostałych po katastrofie i pracy rosyjskich śledczych.

Czy polski rząd i ambasada w Moskwie wiedziała o tej sytuacji ? I jakie podjęła działania?

6.39. Wysyłanie ekipy archeologów , zamiast techników to działanie zupełnie nieprofesjonalne . Mówi o tym były szef ABW B. Święczkowski. Dlaczego ostatecznie nie doszło do wysłania tej ekipy?

6.40. Czy istnieje dokumentacji opisująca negocjacje z władzami rosyjskimi w tej sprawie?

6.41. Jak traktować wypowiedź min. Kopacz , że miejsce katastrofy zostało dokładnie sprawdzone do głębokości 1 metra i przesiane przez sita?

6.42. Tydzień po katastrofie była w Smoleńsku grupa z Gniezna, która również stwierdziła brak zabezpieczenia terenu katastrofy. Poinformowali o tym Min. Sprawiedliwości. Czy MS podjęło jakieś działania po tej informacji?

6.43. R. Dzięciołowski, który był w Smoleńsku 2.05 potwierdził również znalezienie ludzkich szczątków. Nie zabezpieczenie miejsca, które jest wielkim cmentarzem to profanacja i coś, co nie mieści się w polskiej kulturze. Jak w tym kontekście rozumieć słowa B. Komorowskiego, że „to nie jest wielki problem”?

6.44. Agencja Reutera donosiła zaraz po katastrofie, że 3 osoby przeżyły, są ciężko ranne i są przewożone do szpitala. Czy polska prokuratura podjęła działania wyjaśniające, jakie było źródło tej informacji?

6.45. Hipoteza o meaconingu(przechwytywanie i ponowne odgrywanie sygnałów nawigacyjnych na tych samych falach) jako przyczynie katastrofy została wykluczona na samym początku śledztwa. Rosjanie byli specjalistami od wojny elektronicznej, w okresie zimnej wojny USA straciły z tego powodu prawdopodobnie 70 maszyn. Dlaczego z góry wykluczono wrogie zamiary rosyjskich służb państwowych, części tych służb, dysydentów z tych służb, terrorystów?

6.46. Na pokładzie były 3 telefony satelitarne. Do tej pory (30.05) nie odnaleziono żadnego. Prokurator Generalny A. Seremet nie wie nawet, czy są w posiadaniu Rosjan, on sam „wie tylko o istnieniu jednego telefonu”, ale „nie robiłby z tego problemu”. Czy rzeczywiście nie należy?

6.47. Szef Komisji badania Wypadków Lotniczych Edmund Klich stwierdził, że „Polska jest tylko petentem” w tym śledztwie. Co to konkretnie znaczy i dlaczego polski rząd nadal zachowuje  zadziwiający spokój?

6.48. E. Klich, występując 6.05 przed sejmową Komisją Infrastruktury stwierdził, że Rosjanie oraz on sam znają już przebieg katastrofy, ale nie może tych wiadomości ujawnić do momentu zakończenia śledztwa przez MAK . A to może trwać wiele miesięcy. Czy Polacy mają bezradnie czekać?

6.49. Jak Rosjanie byli w stanie dojść do wniosków, co do katastrofy, jeżeli dowody nie zostały zabezpieczone ? (Red. Sakiewicz zaprezentował np. 06.05 w TVP1 urządzenie do wypuszczania podwozia z rozbitego Tu-154)?

6.50. E. Klich ujawnił również 6.05, że nawet rosyjska prokuratura nie ma kontroli nad dokumentacją i dowodami. Jest ono w wyłącznej gestii Międzynarodowego Komitetu Lotniczego (MKL), który jest ciałem powstałym po rozpadzie ZSRR i składa się wyłącznie z rosyjskich specjalistów podlegających bezpośrednio władzom rosyjskim.

6.52. Piloci latający na Tu-154 zwracają uwagę, że dotychczasowe informacje wskazują, że pod koniec lotu samolot mógł być niesterowalny, skala zniszczeń wskazuje na prawdopodobieństwo awarii w powietrzu i spadania. Czy to możliwe i czy polscy prokuratorzy przesłuchają lotników 36 spec-pułku?

6.53. Nieoficjalne informacje z zapisu czarnej skrzynki , którą badali Rosjanie mówią , że piloci prawie do ostatniej chwili nie wiedzieli , że podeszli do lądowania po złym kursie i zbyt wcześnie. Czy nie świadczy to, po raz kolejny, za tezą, że piloci nie znali rzeczywistej pozycji samolotu?

ROZDIAŁ VI. FALA MANIPULACJI MEDIALNYCH, EMBARGO NA INFORMACJE.

6.1. Czy ogłoszono w polskich mediach embargo na informacje dotyczące katastrofy?

6.1.2. Kto, w jakiej formie i kiedy to uczynił?

6.2. Czy dzięki temu embargu świat jest zalewany informacjami o błędzie polskich pilotów, co – de facto, w sposób istotny, naraża naszą wiarygodność jako sojusznika NATO; przy jednoczesnym blokowaniu ew. informacji i poszlak o zamachu, błędów obsługi naziemnej lotniska i niesprawności samolotu sowieckiej konstrukcji?

6.3. Jakie działania podjął polski rząd i podległe mu służby w celu dementowania i prostowania masy fałszywych i mylących informacji płynących z Rosji?

6.4. Dlaczego pomimo embarga część mediów uparcie lansowała tezy nieprofesjonalisty – Amielina*, a kiedy pod wpływem informacji MAK-u o autopilocie wycofał się częściowo ze swoich tez, przestał być wiarygodnym źródłem informacji i analiz?

Rolex

23 KOMENTARZE

 1. Drodzy forumowicze ,prosze sobie przeczytac kto zjmuje sie katastrofa Smolenska,wlosy staja na glowie jak sie to czyta.Nasze slonko Peru ma pelne zaufanie do kogos takieg.Polska ,jaki to Kraj ??jake rzady??? ,a moze to juz Rosja???Gratuluje THusku ,Komorowski i reszta bandyPO.

 2. Autor powyzszego artykulu nie wspomnial ze radiolatarnie byly niestandardowo rozstawione -czy zaloga o tym wiedziala? jesli nie -to (jesli wierzyc zapisowi ze skrzynki)pewnie dlatego lekcewazyla wskazania TAWS-u (mogli pomyslec ze system dziala zbyt czujnie)-i schodzili do ladowania bardziej stromo niz powinni

 3. @tadek
  Po pierwsze: powyższy artykuł powstał zanim zostały upublicznione stenogramy z czarnych skrzynek!

  Po drugie: proszę przeanalizować poniży cytat, który pochodzi z zalinkowanego przez Ciebie artykułu:

  “Błąd popełniła też załoga samolotu, od razu nie podejmując decyzji o odejściu na drugi krąg. Błędem załogi było także to, że nie przestudiowała podejścia na lotnisko; że nie zapoznała się z profilem terenu, który się tam obniża. Ponadto nawigator posługiwał się wysokościomierzem radiowym, a nie barycznym. W efekcie znaleźli się poniżej glisady, tj. właściwej ścieżki zniżania. Gdyby się przygotowywali do lotu, to zapewne wzięliby poprawkę na ukształtowanie terenu”

  Otóż to jest ordynarne kłamstwo, manipulacja i klasyczna dezinformacja! Każdy kto choć trochę myśli samodzielnie, zbiera informacje na ten temat, wie, że stenogramy, a dokładniej kopie stenogramów (sic!), nie wyjaśniają kompletnie nic! Nul, zero, niente!!! Nie odpowiadają na żadne z palących pytań. Ale nawet z tych szczątków rozmów wynika obrzydliwe kłamstwo, którym raczy się opinie publiczną, tj., że to piloci sa winni katastrofy. Przede wszystkim zaś nikt nie zadaje sobie trudu odpowiedzi na najważniejsze z pytań: dlaczego w stenogramach jest mowa o tym, że samolot znajduje się na poprawnym kursie i ścieżce (taką ifnormację podaje wieża i potwierdza to pilot, a niedługo po tej informacji dochodzi do katastrofy) i mimo to dochodzi do “wypadku”. To co się stało? Wszyscy “eksperci” powtarzają jak mantrę od wczoraj, że załoga nie zastosowała się do procedur, ale jakich i w jaki sposób można tego się dowiedzieć z zapisu słów z kabiny nikt nie wyjaśnia! Farsa… Proszę zwórcić uwagę na to, co mówiono od samego początku a propos kursu Tu-154 i przeanalizować miejsce, w którym samolot się rozbił. Pozostawiam to bez komentarza, bo ufam naiwnie, że aż tak nie można zmanipulować nikogo! Dalej: gdzie się podziały słowa, które padły w kabinie a które wcześniej pojawiały się, jako “przecieki”? Również bez komentarza. Dodatkowo to jest pierwsza wersja stenogramów!!! A to dobre! To będą kolejne? Podkreślam: te stenogramy stawiają więcej pytań niż dają nam odpowiedzi, to jest gra, której uczestnicy, mam nadzieję, poniosą konsekwencje!

  I jeszcze jedno: w poniedziałek pojawiła się informacja, że rosyjska strona zabrania podawania do wiadomości opinii publicznej treści stenogramów. We wtorek jednak to zrobiono. W środę rosyjskie media oskarżają polski (?) rząd o złamanie umowy. Rozumiecie? To pomyślcie, bo nie lubię dawać gotowych odpowiedzi!!!

  Pozdrawiam serdecznie

 4. “REWELACYJE STENOGRAMY”

  Jeśli komuś wydaje się, że nowe publikacje rządowe, coś naruszają w hipotezie o fałszywym naprowadzaniu, którą analizujemy tutaj od tygodni, to albo nie rozumie jej, albo nie wgłębił się w te nowości.Bazowanie na stenogramach podających czasy NIEKTÓRYCH zdarzeń, nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, bo nie znamy PARAMETRÓW LOTU, ODNIESIONYCH DO CZASÓW Z REJESTRATORA FDR. Ale, nawet idąc opisaną w stenogramach „ścieżką”, widzimy to samo, co tutaj młócimy od dawna. Trochę poszerzona została wiedza o tym, co było pomiędzy radiolatarniami. Np. Bloger Azymut180 http://azymut180.salon24.pl/189282,wykres-wys-tu-154m-od-300m-do-rozbicia-na-podst-stenogramow na podstawie stenogramów, narysował ścieżkę zniżania od 1NDB do punktu Paniki. Widać tam odcinek na stałym poziomie 100 m, jest to wyraźny lot w kierunku 2NDB fałszywej. Po przejściu nad nią, trajektoria jest prawie taka sama jak na moim rysunku http://i42.tinypic.com/19nxhu.jpg, a różnica stromości wynika tylko z innej skali na obu osiach wykresów.

  Także ostatnie spokojne odliczanie, potwierdza zniżanie do przyziemienia na fałszywym pasie. Tego manewru i zachowania pilotów, nie da się wytłumaczyć w żaden inny sposób.

  Jednak, te wszystkie stenogramy i kopie taśm, są warte tyle, co koszt materiałów z których je zrobiono. Tam mogło znaleźć się WSZYSTKO, co tylko sobie zażyczył rosyjski specjalista fonograf, nawet słowa dowolnej, nagranej oryginalnie osoby, skompilowane z selekcji zgłosek. Najprostsze, to było zrobienie ze słowa “podchodzimy” słowa o diametralnie innym znaczeniu “odchodzimy”, wystarczyło ucięcie jednej zgłoski.
  Świetnie się składa, że właśnie takich prymitywnych taśm magnetofonowych, nie da się fałszować bez pozostawienia śladów. Więc, nawet gdyby coś “przeredagowali” na oryginalnych taśmach CVR (dźwięki z kokpitu) oraz FDR (parametry lotu) to, wprawdzie nie będzie możliwe dojść, co było oryginalnie nagrane, ale będziemy wiedzieć, że było fałszowanie zapisów. Niestety, to o czym tutaj piszę, jest Rosjanom wiadome, dlatego, ORYGINALNYCH TAŚM POLSKA NIE ZOBACZY NIGDY.

  Dostajemy i będziemy dostawać PREPARATY pod założoną tezę – błąd pilotów. Gdyby sprawa była czysta. To Rosjanie, właśnie dla pokazania swojej niewinności oddali by taśmy oryginalne.

  http://rexturbo.salon24.pl/189580,rewelacyjne-stenogramy

  To tak w kwestii formalnej, dla wszystkich niedowiarków…

 5. 08:23:55 KBC Pozostało 11 ton.
  08:30:45 2P Najgorsze tam jest, że jest dziura, tam są chmury i wyszła mgła.
  08:33:25 IP Aktualnie mamy 12 ton.
  I co Wy na to? Chyba po drodze miało miejsce drobne tankowanie, skoro paliwa przybyło..
  Cały czas mówi się również o braku znajomości topografii terenu, ciekawe zatem o jakie dziurze mówił drugi pilot…? Na pewno nie o te w górnej szóstce.

 6. Szanowny Panie Adrianie !
  Nie czytam ‘Faktow ” na ogol,ale zastanowily mnie dwa artykuly pani [Magdalena Rubaj].
  Sprawdzily sie moje powiedzenia ,ze kiedys KTOS !!!nie wytrzyma tych klamstw i opowie wszystko. Wiadomo ,ze kazano im trzymac buzie zamknieta ,ale widac to ludzie uczciwi (zaloga JAKA) i opowiedzieli wbrew zakazowi wszystko Pani Magdaleni co zeznali w prokuraturze.
  http://www.fakt.pl/K-wa-Co-teraz-ze-mna-bedzie-,artykuly,73696,1.html
  http://www.fakt.pl/To-byl-potworny-krzyk-rozpaczy,artykuly,73697,1.html
  Pozdrawiam i zycze milego weekendu.

 7. Był to lot prywatny L. Kaczyńskiego z przydupasami robiącymi karierę i osobnikami, którzy chcieli zabłysnąć. Niestety skumulowana zła energia przepełniająca tych ludzi spowodowała ich własna zagładę. Dlatego też kochajcie bliźniego, jak siebie samego zamiast jątrzyć do nienawiści i wrogości wobec drugiego człowieka bez względu na jego opcje polityczną, orientację seksualną i wyznanie. Niechaj Bóg Wam błogosławi …

 8. @amam25
  Nawet nie chce mi się tłumaczyć… Mam tylko pytanie: te brednie to tak od siebie czy masz zadanie do wykonania? Bo lubię wiedzieć czy mam do czynienia ze “stachanowcem” czy ze zwykłym pożytecznym idiotą (lub idiotką, oczywiście…)!!!
  Tak na marginesie: samolot Tu-154 był rządową (nie prezydencką!!!) maszyną, której nie wynajmowano na prywatne loty. Rozumiesz, czy przekracza to Twoje możliwości?

 9. Adrianie wiem ,ze masz duzo pracy ,bo pisales o tym . Nie odpowiadaj wogole takiemu ograniczonemu osobnikowi jak amam25 . Po wpisie widac ,ze to jolop i prostak .Pozdrawiam Cie Adrianie .

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here